Counseling


Wat is counseling?

Counseling is een korte vorm van psychosociale hulpverlening. De counsellor ondersteunt en begeleidt je bij ongewenste, pijnlijke, ongemakkelijke of moeilijke situaties in jouw leven. Deze situaties kunnen klachten geven.

Klachten die door counseling kunnen worden verholpen

Denk aan de volgende klachten: vermoeidheid, weinig energie, lusteloosheid, hoofdpijn of een ontevreden gevoel.

Lichaam en geest zijn met elkaar verbonden. Counseling kan je helpen om de balans in jezelf en in je leven terug te vinden. Hierdoor kunnen jouw klachten verminderen of verdwijnen. Samen met de counsellor ga je op zoek naar een oplossing binnen de grenzen van jouw mogelijkheden. Je wordt door de counsellor geholpen om weer zo goed mogelijk te kunnen functioneren.

counseling eindhoven

Wanneer counseling?

Ook al zijn de klachten bij iedereen anders, de boodschap is helder. Er is even een pas op de plaats nodig. Er is aandacht nodig voor jou en jouw probleemsituatie.

Counseling is geschikt voor iedereen die stress ervaart. Voor iedereen die het gevoel heeft dat alles teveel is. Of voor diegene die tegen problemen aanloopt binnen het gezin, het werk of de relatie.

Herken jij jezelf in een van de volgende situaties?

- Last van stress
- Overspannenheid
- Burn-out of een dreigende Burn-out
- Emotionele problemen
- Chronische vermoeidheid
- Problemen op het werk
- Relatieproblemen
- Communicatieproblemen en conflicten
- Leermoeilijkheden
- Rouw en verlies
- Moeilijke omgang met je kinderen
- Slaapproblemen
- Concentratieverlies
- Klachten van depressieve aard
- Vage lichamelijke klachten
- Levensvragen
- Zingeving

Dan kan counseling voor jou uitkomst bieden.

Hoe gaat counseling in zijn werk?

Bij counseling geef jij zelf in de gesprekken aan hoe jij jouw situatie beleeft en waar je naar toe wilt. De counsellor werkt niet volgens een ‘standaardlijstje’. Hij houdt rekening met jouw eigen gevoelens, wensen en ervaringen. In gesprekken begeleidt de counsellor jou in het verhelderen van jouw functioneren. Soms wordt gebruik gemaakt van oefeningen. Langzaam krijg je hierdoor nieuwe inzichten.

Door de ontstane veranderingen in je gedachten, gevoelens, overtuigingen en gedrag krijg je weer grip op de situatie en je omgeving.

Counseling is strikt vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim. Ook wanneer het counselingtraject vergoed wordt door een derde partij, zoals een werkgever, wordt niets uit de gesprekken besproken met deze partij zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Kosten en trajectduur van counseling

Counseling is een korte vorm van psychosociale hulpverlening. De counsellor ondersteunt en begeleidt je bij ongewenste, pijnlijke, ongemakkelijke of moeilijke situaties in jouw leven. Deze situaties kunnen klachten geven.

De duur en kosten van counseling zijn sterk afhankelijk van jouw hulpvraag. Het aantal sessies varieert normaal tussen de vijf en tien sessies van één tot anderhalf uur. De aard en de complexiteit van het probleem, maar ook jouw eigen betrokkenheid en inzet spelen hierbij een rol.

Kosten worden berekend op basis van een uurtarief. Je ontvangt hiervoor een rekening. Veel zorgverzekeraars verstrekken een vergoeding voor de kosten van counseling. Kijk jouw verzekeringspolis hierop na. Ook de werkgever, diverse regelingen zoals re-integratietrajecten (IRO), het Persoons Gebonden Budget (PGB) en belastingaftrek kunnen mogelijkheden bieden voor een tegemoetkoming in de kosten.

Register Counsellor

Als Register Counsellor ben ik aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) (lidnummer 8700). Verder ben ik aangesloten bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) (licentienummer 301472R). Zowel de NFG als de stichting RBCZ bewaken de kwaliteit van de Register Counsellor. Zij stellen permanente educatie en intervisie verplicht. De gedragscode en het klachtenreglement van de NFG is van toepassing.

In samenwerking met Quasir uit Meppel heeft de NFG zowel de klachtenfunctionaris als de geschillencommissie geregeld. Hiermee voldoe ik aan de daarvoor gestelde eisen door de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

AGB Code 90101069 / AGB Praktijkcode 90060634

Counseling in Limburg

Ben jij op zoek naar een counseling in Limburg? Mijn praktijk bevindt zich in Horn, vlakbij Roermond. Mijn cliënten komen niet alleen uit Limburg, maar ook uit omliggende gemeentes in Brabant en Gelderland zoals Eindhoven, Tilburg, Oss, Nijmegen en Den Bosch.

Wil je meer informatie? Bel dan 06 - 21 66 66 36, mail naar info@transformose.nl of gebruik onderstaand contactformulier.

CONTACTFORMULIER

Contactformulier

Naam(Vereist)
E-mailadres(Vereist)
Heb je een vraag of wil je een afspraak inplannen?
Ik ga akkoord met het Privacy Statement(Vereist)